Canolfan adnoddau diogelu

Croeso i’r adran diogelu ar wefan WCVA.

Adnodd i unrhyw fudiad trydydd sector yng Nghymru sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl

Mae gan bawb gyfrifoldeb dros ddiogelu – mae’n fusnes i bawb.

Diolch am ymweld. Gobeithio y bydd yr adnodd hwn o gymorth.

Hoffem wybod beth rydych yn ei feddwl a sut y gallwn wella ein gwasanaeth. Rhowch wybod i ni

Ciplun Diogelu!


Lyn Gavin – Cyfweliad â’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)


Teitl ei swydd: Arweinydd Ennyn Diddordeb mewn Diogelu

DS: Cynhelir y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar wefan y Swyddfa Gartref ac nid yw’r holl gynnwys ar gael yn Gymraeg.

WS (Gwasanaeth Diogelu WCVA): Helo Lyn, diolch am gytuno i siarad â Gwasanaeth Diogelu WCVA heddiw. A wnewch chi egluro’ch rôl yn y DBS os gwelwch yn dda?

LG:

Yn fy swydd I dwi'n gweithio ac yn cyfarthrebu gyda rhanddeiliaid y DBS........(parhai I ddarllen)